رگلاتور فشار قوی

تولید شرکت مپصا ایمن

رگلاتور فشار قوی تولید شده در شرکت مپصا ایمن جدیدترین نسل رگلاتورهای فشار قوی است که بسیار کوچک و مقاوم بوده و دارای تنظیم دبی پایدار و دقیق است. برخی از ویژگی‌های منحصر به فرد رگلاتور فشار قوی تولید شده در شرکت مپصا ایمن به شرح زیر است.

مشخصات فنی رگلاتور فشار قوی

  • این رگلاتور از جنس برنج بوده و تحمل فشار بسیار بالاتری نسبت به نمونه‌های استیل دارد.
  • رگلاتور بدون نشتی بوده و از نفوذ گازهای آلاینده به درون سیستم جلوگیری می‌کند.
  • در طراحی رگلاتور فشار قوی از نرم افزارهای Autodesk Inventor، CATIAو shapr3D به منظور طراحی بهتر و کاربردی‌تر استفاده شده است.
  • رگلاتور فشار قوی تولید شده در شرکت مپصا ایمن، آزمون هیدروتست را طی کرده و تا فشار 900 بار تحمل فشار داشته است.
  • این رگلاتور همچنین تست جریان و کنترل فشار را گذرانده و نوسانات فشار در دامنه‌ی 0 تا 300 بار از 15/0 بار کمتر بوده است.
  • با توجه به هیدروتست انجام شده، محاسبات ABAQUS بر روی آن انجام نشده است و تنها به روش ابر و نقاط، نقشه‌ی طراحی با محصول ساخته شده کنترل گردید که نتایج آن قابل قبول بوده است.
  • وزن مانومترهای متداول حدود 2800 گرم می‌باشد در حالی که وزن رگلاتور فشار قوی تولید شده در شرکت مپصا ایمن 260 گرم می‌باشد و این یعنی چیزی حدود 10 برابر کم وزن‌تر.
  • عملکرد رگلاتورهای متداول نهایتاً تا 20% فشار حداکثری است در صورتی که عملکرد رگلاتورهای تولید شده در مپصا ایمن تا کمتر از 1% فشار حداکثری است. (در رگلاتورهای متداول وقتی فشار کاری روی 300 بار است، در فشارهای کمتر از 60 بار نوسانات فشار افزایش می‌یابد و عملکرد رگلاتور مختل می‌شود. این در حالی است که در رگلاتورهای مپصا ایمن وقتی فشار حداکثری 300 بار باشد، عملکرد رگلاتور در فشار کمتر از 5/1 بار نیز تست شده و مورد تائید بوده است.)
  • مجهز بودن رگلاتور تولید شده در مپصا ایمن به دو سوپاپ اطمینان انفجاری از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این رگلاتور ها و ایده و ابتکار تیم تحقیقاتی مپصا ایمن بوده است. این خاصیت منحصر به فرد باعث می‌شود اگر رگلاتور به هر دلیلی معیوب شد، سوپاپ عمل کند. این نوع سوپاپ از نوع یک بار مصرف انتخاب شده است تا قابلیت ردیابی عیوب احتمالی رگلاتور را فراهم نماید(به این دلیل که باز نمودن رگلاتور به منظورعیب یابی فرایند دشواری است.)
  • با توجه به بهداشتی بودن مسیر تنفسی، تمام مسیرهای جریان هوای رگلاتور آب کروم گرم شده است.