Skip to main content

دکتر میلاد اسعدی

دکتر فاطمه فخری

اسفند ۱۳۹۹

چکیده

به طور معمول غشاهای اسمز معکوس RO پس از استفاده در یک دوره زمانی وابسته به شرایط بهره برداری و آنالیز آب ورودی، در معرض رسوب گذاری توسط مواد معلق یا کم محلول قرار می گیرند که بر کارایی غشاها تاثیرگذار بوده و باعث کاهش تولید آب و همچنین به دلیل افزایش فشار، باعث افزایش مصرف انرژی و کاهش عمر غشا می شوند. دراثر این پدیده، قطر حفره های غشا کاهش یافته و ممکن است به انسداد تعدادی از آنها منجر شود. گرفتگی یا فولینگ از رویدادهای اجتناب ناپذیر غشاهای اسمز معکوس در طول عمر بهره برداری است.
تاخیر در عملیات شست و شو باعث پایین آمدن کارایی غشاها می شود. عدم شست و شوی به موقع همچنین منجر به ضخیم شدن رسوبات شده که می توانند آسیب های فیزیکی جبران ناپذیری به غشا وارد کنند. این در حالی است که با شست و شوی ادواری سیستم، اکثر گرفتگی ها قابل تمیز شدن از سطح غشا می باشند. به منظور حذف لایه های مختلف گرفتگی به صورت غیر تخصصی و به روش سعی و خطا، ابتدا از محلول های اسیدی با pH پایین و سپس از محلول های بازی با pH بالا استفاده می شود. این روش های غیر تخصصی، به دلیل استفاده مازاد از مواد شیمیایی باعث کاهش طول عمر غشاها شده و علاوه بر این از نظر اقتصادی به ویژه در مورد یونیت های صنعتی مقرون به صرفه نیستند. اولین قدم به منظور یک عملیات شست و شوی تخصصی، آنالیز آب ورودی است. براساس آنالیز آب ورودی می توان تا حد زیادی نوع رسوبات تشکیل شده را تشخیص داد و سپس با انتخاب ماده شیمیایی مناسب و اختصاصی برای هر نوع رسوب، عملیات شست و شوی تخصصی، مناسب و مقرون به صرفه ای داشت. در این مقاله که در واحد تحقیق و توسعه شرکت مپصا ایمن گردآوری و تهیه شده است، اطلاعات عمومی در مورد رسوبات معمول تأثیرگذار بر عملکرد عناصر غشاهای پلی آمید و فرآیندهای غشایی معکوس(RO) و انواع محلول های شیمیایی مورد نیاز به منظور عملیات شست و شوی غشاها بر اساس نوع رسوبات ایجاد شده به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است به گونه ای که بیشترین کارایی از عملیات شست و شو در محل را با کمترین هزینه داشته باشیم.

کلمات کلیدی: سیستم اسمز معکوس، گرفتگی غشا، شست و شوی غشاها، محلول های شیمیایی