شیر پرچ

تومان

با تعبیه شیر پرج بر روی رگلاتور به کاربر اجازه داده میشود که دبی ثابتی از هوا به درون ماسک داشته باشد. با باز و بسته کردن دستی شیر پرج، دبی هوای ورودی قابل تنظیم است.

توضیحات

از شیر پرج برای تخلیه هوای باقیمانده در دستگاه تنفسی پس از بستن شیر سیلندر استفاده می‌شود.
در شرایط دمای پایین یا رطوبت بالای ۵۰٪، استفاده از شیر پرج از مه گرفتگی و ایجاد بخار در لنز ماسک جلوگیری می‌کند.
همچنین زمانی که ماسک به هر دلیل آلوده به گرد و غبار باشد و در شرایط بحرانی و اضطرار که امکان شست و شوی ماسک نیست، استفاده از شیر پرج به خروج گرد و غبار از ماسک کمک می‌کند.